260 Št. Ilj pod Turjakom

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Egidij, opat

Župnija omenjena 1296.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Ahac, Straže;
  2. Sv. Lenart, Mislinja;
  3. Sv. Ulrik, Dovže

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Mislinja, Dovže, Šentilj pod Turjakom, Spodnja Komisija, Zgornja Komisija, Šentlenart, Straže, Vovkarje, Na vasi.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Aegiden bei Turiak

Matriken (1710 - 1895) 17 gesamt

Signatur

04128 Krstna knjiga / Taufbuch 1710-1754
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1710
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1754
04129 Krstna knjiga / Taufbuch 1770-1785
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1770
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1785
04130 Krstna knjiga / Taufbuch 1786-1803
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1786
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1803
04131 Krstna knjiga / Taufbuch 1804-1824
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1804
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1824
04132 Krstna knjiga / Taufbuch 1824-1849
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1824
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1849
04133 Krstna knjiga / Taufbuch 1850-1871
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1850
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1871
04134 Krstna knjiga / Taufbuch 1871-1892
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1871
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1892
04135 Krstni index / Taufindex 1824-1849
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1824
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1849
04136 Krstni index / Taufindex 1871-1892
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1871
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1892
04137 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1770-1785
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1770
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1785
04138 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1786-1817
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1786
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1817
04139 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1818-1845
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1818
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1845
04140 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1846-1895
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1846
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1895
04141 Mrliški index / Sterbeindex 1846-1895
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1846
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1895
04142 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1786-1845
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1786
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1845
04143 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1846-1877
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1846
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1877
04144 Poročni index / Trauungsindex 1846-1872
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1846
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1872