258 Šoštanj

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Mihael, nadangel

Skorno 1b, 3325 ŠOŠTANJ

Župnija ustanovljena 1630, cerkev omenjena 1348.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Anton Puščavnik, Skorno, omenjena 1545
  2. Sv. Duh, Ravne, omenjena 1545
  3. Sv. Florjan, Florjan, omenjena 1480
  4. Sv. Jakob starejši, apostol, Topolšica, omenjena 1545
  5. Sv. Mohor in Fortunat, Šoštanj, omenjena v 13. stol.
  6. Sv. Ulrik, Gaberke, omenjena 1545

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Šoštanj mesto in okolica, Družmirje, Gaberke, Lokovica, Pristava, Ravne, Vas, Brode, Gorice, Metleče, Topolšica, Sv. Florjan, Skorno.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Michael bei Schönstein

Matriken (1648 - 1921) 41 gesamt

Signatur

04079 Krstna knjiga / Taufbuch 1648-1667
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1648
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1667
04080 Krstna knjiga / Taufbuch 1667-1672
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1667
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1672
04081 Krstna knjiga / Taufbuch 1688-1719
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1688
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1719
04082 Krstna knjiga / Taufbuch 1719-1742
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1719
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1742
04083 Krstna knjiga / Taufbuch 1742-1757
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1742
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1757
04084 Krstna knjiga / Taufbuch 1758-1770
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1758
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1770
04085 Krstna knjiga / Taufbuch 1771-1793
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1771
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1793
04086 Krstna knjiga / Taufbuch 1794-1810
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1794
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1810
04087 Krstna knjiga / Taufbuch 1838-1853
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1838
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1853
04088 Krstna knjiga / Taufbuch 1853-1867
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1853
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1867
04089 Krstna knjiga / Taufbuch 1868-1885
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1868
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1885
04090 Krstna knjiga / Taufbuch 1885-1897
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1885
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1897
04091 Krstna knjiga / Taufbuch 1897-1911
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1897
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1911
5112 Krstna knjiga / Taufbuch 1912-1921
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1912
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1921
04092 Krstni index / Taufindex 1742-1757
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1742
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1757
04093 Krstni index / Taufindex 1758-1770
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1758
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1770
04094 Krstni index / Taufindex 1771-1793
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1771
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1793
04095 Krstni index / Taufindex 1794-1810
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1794
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1810
04096 Krstni index / Taufindex 1838-1853
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1838
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1853
04078 Krstni index / Taufindex 1853-1867
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1853
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1867
04097 Krstni index / Taufindex 1853-1867
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1853
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1867
04098 Krstni index / Taufindex 1868-1885
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1868
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1885
04099 Krstni index / Taufindex 1885-1897
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1885
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1897
04100 Krstni index / Taufindex 1897-1911
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1897
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1911
5113 Krstni index / Taufindex 1912-1921
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1912
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1921
04101 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1693-1757
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1693
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1757
04102 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1758-1770
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1758
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1770
04103 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1825-1878
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1825
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1878
04104 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1878-1905
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1878
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1905
04105 Mrliški index / Sterbeindex 1825-1878
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1825
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1878
04106 Mrliški index / Sterbeindex 1878-1905
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1878
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1905
04107 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1653-1702
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1653
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1702
04108 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1651-1665
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1651
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1665
04109 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1771-1824
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1771
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1824
04110 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1825-1855
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1825
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1855
04111 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1856-1886
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1856
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1886
04112 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1884-1900
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1884
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1900
04113 Poročni index / Trauungsindex 1771-1824
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1771
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1824
04114 Poročni index / Trauungsindex 1825-1855
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1825
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1855
04115 Poročni index / Trauungsindex 1856-1884
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1856
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1884
04116 Poročni index / Trauungsindex 1884-1900
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1884
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1900