174 Slovenske Konjice

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Jurij, mučenec

Župnija omenjena 1146.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Ana, Slovenske Konjice;
  2. Sv. Družina, Tepanje

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Slovenske Konjice, Blato, Prevrat, Zgornja Pristava, Bezina, Čadram, Zreče, Brdo, Breg pri Konjicah, Dobrava pri Konjicah, Gabrovlje, Gabrovnik, Hebenštrajt, Konjiška vas, Polene, Preloge pri Konjicah, Prežigal, Spodnja Pristava, Škalce, Zeče, Stranice, Tepanje, Dobrnež, Perovec, Tepanjski Vrh, Vešenik.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Georgen in Gonobiz (Gonobitz)

Matriken (1604 - 1915) 64 gesamt (50 angezeigt)

  • 1
  • 2
Signatur

02615 Krstna knjiga / Taufbuch 1604-1611
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1604
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1611
02616 Krstna knjiga / Taufbuch 1627-1641
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1627
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1641
02617 Krstna knjiga / Taufbuch 1628-1676
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1628
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1676
02618 Krstna knjiga / Taufbuch 1642-1658
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1642
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1658
02619 Krstna knjiga / Taufbuch 1658-1688
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1658
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1688
02620 Krstna knjiga / Taufbuch 1658-1674
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1658
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1674
02621 Krstna knjiga / Taufbuch 1688-1704
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1688
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1704
02622 Krstna knjiga / Taufbuch 1675-1703
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1675
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1703
02623 Krstna knjiga / Taufbuch 1703-1712
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1703
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1712
02624 Krstna knjiga / Taufbuch 1712-1723
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1712
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1723
02625 Krstna knjiga / Taufbuch 1722-1737
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1722
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1737
02626 Krstna knjiga / Taufbuch 1738-1756
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1738
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1756
02627 Krstna knjiga / Taufbuch 1738-1756
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1738
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1756
02628 Krstna knjiga / Taufbuch 1757-1770
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1757
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1770
02629 Krstna knjiga / Taufbuch 1771-1784
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1771
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
02630 Krstna knjiga / Taufbuch 1785-1793
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1785
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1793
02631 Krstna knjiga / Taufbuch 1793-1801
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1793
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1801
02632 Krstna knjiga / Taufbuch 1801-1822
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1801
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1822
02633 Krstna knjiga / Taufbuch 1822-1834
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1822
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1834
02634 Krstna knjiga / Taufbuch 1835-1844
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1835
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1844
02635 Krstna knjiga / Taufbuch 1844-1863
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1844
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1863
02636 Krstna knjiga / Taufbuch 1863-1877
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1863
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1877
02637 Krstna knjiga / Taufbuch 1878-1890
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1878
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1890
02638 Krstna knjiga / Taufbuch 1890-1900
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1890
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1900
02639 Krstna knjiga / Taufbuch 1900-1912
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1900
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1912
02640 Krstni index / Taufindex 1738-1756
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1738
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1756
02641 Krstni index / Taufindex 1757-1761
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1757
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1761
02642 Krstni index / Taufindex 1771-1784
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1771
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
02643 Krstni index / Taufindex 1785-1793
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1785
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1793
02644 Krstni index / Taufindex 1801-1822
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1801
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1822
02645 Krstni index / Taufindex 1822-1834
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1822
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1834
02646 Krstni index / Taufindex 1835-1844
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1835
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1844
02647 Krstni index / Taufindex 1844-1863
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1844
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1863
02648 Krstni index / Taufindex 1863-1877
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1863
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1877
02649 Krstni index / Taufindex 1878-1890
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1878
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1890
02650 Krstni index / Taufindex 1890-1900
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1890
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1900
02651 Krstni index / Taufindex 1900-1912
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1900
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1912
02652 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1700-1703
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1700
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1703
02653 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1757-1770
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1757
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1770
02654 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1771-1784
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1771
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
02655 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1785-1797
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1785
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1797
02656 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1798-1812
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1798
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1812
02657 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1852
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1812
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1852
02658 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1853-1886
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1853
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1886
5303 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1886-1915
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1886
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1915
02659 Mrliški index / Sterbeindex 1771-1784
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1771
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
02660 Mrliški index / Sterbeindex 1798-1812
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1798
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1812
02661 Mrliški index / Sterbeindex 1812-1852
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1812
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1852
02662 Mrliški index / Sterbeindex 1853-1883
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1853
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1883
5304 Mrliški index / Sterbeindex 1886-1915
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1886
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1915
  • 1
  • 2