171 Slivnica pri Mariboru

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Marija – Marijino rojstvo

Župnija omenjena 1146 kot pražupnija.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Marija Vnebovzeta, Dobrovce, zidana 1934.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Slivnica pri Mariboru, Čreta, Dobrovce, Hotinja vas, Orehova vas, Radizel, Skoke, Slivnica, Rače deloma, Brezule, Brunšvik, Podova, deloma Fram, Ranče, Slivniško Pohorje, Polana, Šesdobe, (Šestdobe).

Staro ime / Ehemaliger Name:

Hl. Maria in Schleiniz, Schleiniz bei Marburg

Matriken (1683 - 1908) 32 gesamt

Signatur

02508 Krstna knjiga / Taufbuch 1703-1722
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1703
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1722
02509 Krstna knjiga / Taufbuch 1683-1703
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1683
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1703
02510 Krstna knjiga / Taufbuch 1723-1753
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1723
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1753
02511 Krstna knjiga / Taufbuch 1753-1784
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1753
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
02512 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1817
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1817
02513 Krstna knjiga / Taufbuch 1818-1835
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1818
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1835
02514 Krstna knjiga / Taufbuch 1835-1851
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1835
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1851
02515 Krstna knjiga / Taufbuch 1851-1867
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1851
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1867
02516 Krstna knjiga / Taufbuch 1867-1884
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1867
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1884
02517 Krstna knjiga / Taufbuch 1884-1908
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1884
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1908
02518 Krstni index / Taufindex 1753-1784
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1753
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
02519 Krstni index / Taufindex 1784-1817
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1817
02520 Krstni index / Taufindex 1818-1835
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1818
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1835
02521 Krstni index / Taufindex 1835-1851
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1835
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1851
02522 Krstni index / Taufindex 1851-1867
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1851
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1867
02523 Krstni index / Taufindex 1867-1884
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1867
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1884
02524 Krstni index / Taufindex 1884-1908
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1884
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1908
02525 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1716-1753
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1716
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1753
02526 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1753-1784
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1753
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
02527 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1835
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1835
02528 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1836-1855
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1836
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1855
02529 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1855-1877
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1855
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1877
02530 Mrliški index / Sterbeindex 1836-1855
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1836
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1855
02531 Mrliški index / Sterbeindex 1855-1877
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1855
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1877
02532 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1718-1784
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1718
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
02533 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1836
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1836
02534 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1837-1850
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1837
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1850
02535 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1851-1863
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1851
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1863
02536 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1863-1884
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1863
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1884
02537 Poročni index / Trauungsindex 1837-1850
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1837
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1850
02538 Poročni index / Trauungsindex 1851-1863
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1851
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1863
02539 Poročni index / Trauungsindex 1863-1884
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1863
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1884