160 Rogaška Slatina

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Križ

Brestovška 2, 3250 ROGAŠKA SLATINA

Župnija omenjena 1304, 1650 kot pražupnija, cerkev omenjena 1304

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Marija Vnebovzeta, Tržišče, omenjena 1545
  2. Sv. Mohor in sv. Fortunat, Male Rodne, zidana ok. l. 1500
  3. Sv. Trojica, Pernek, zidana 15. st.
  4. Sv. Ana, zdraviliška kapela, zidana 1805

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Rogaška Slatina, Pristava deloma, Sv. Peter na Medvedovem selu deloma, Kostrivnica deloma, Brestovec, Cerovec, Ceste, Dol, Gabrce, Gradiški dol, Irje, Janina, Jurg, Kamna gorca, Sv. Katarina, Sv. Križ, Sv. Mohor, Negonje, Nezbiše, Nimno, Pernek, Plat, Pristavca, Rajnkovec, Rjavica, Male Rodne, Velike Rodne, Stari Potok, Strmec, Zgornja Sečova, Spodnja Sečova, Škrabnik, Tekačevo, Temnik, Topole, Tržišče, Tuncovec, Vinec, Zagaj, Završe, Kačji dol, Sv. Vid.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Sv. Križ pri Slatini, Hl. Kreuz bei Sauerbrunn

Matriken (1706 - 1910) 32 gesamt

Signatur

02326 Krstna knjiga / Taufbuch 1706-1762
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1706
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1762
02327 Krstna knjiga / Taufbuch 1762-1792
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1762
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1792
02328 Krstna knjiga / Taufbuch 1792-1812
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1792
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1812
02329 Krstna knjiga / Taufbuch 1813-1830
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1813
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1830
02330 Krstna knjiga / Taufbuch 1830-1845
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1830
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1845
02331 Krstna knjiga / Taufbuch 1845-1857
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1845
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1857
02332 Krstna knjiga / Taufbuch 1858-1871
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1858
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1871
02333 Krstna knjiga / Taufbuch 1872-1886
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1872
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1886
02334 Krstna knjiga / Taufbuch 1887-1909
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1887
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1909
02335 Krstni index / Taufindex 1706-1762
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1706
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1762
02336 Krstni index / Taufindex 1762-1792
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1762
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1792
02337 Krstni index / Taufindex 1792-1812
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1792
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1812
02338 Krstni index / Taufindex 1813-1830
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1813
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1830
02339 Krstni index / Taufindex 1830-1845
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1830
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1845
02340 Krstni index / Taufindex 1845-1857
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1845
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1857
02341 Krstni index / Taufindex 1858-1871
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1858
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1871
02342 Krstni index / Taufindex 1887-1909
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1887
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1909
02343 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1706-1775
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1706
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1775
02344 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1775-1810
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1775
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1810
02345 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1810-1856
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1810
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1856
02346 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1856-1888
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1856
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1888
02347 Mrliški index / Sterbeindex 1810-1856
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1810
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1856
02348 Mrliški index / Sterbeindex 1856-1888
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1856
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1888
02349 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1706-1780
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1706
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1780
02350 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1780-1832
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1780
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1832
02351 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1833-1862
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1833
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1862
02352 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1863-1892
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1863
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1892
02353 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1893-1910
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1893
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1910
02354 Poročni index / Trauungsindex 1780-1832
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1780
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1832
02355 Poročni index / Trauungsindex 1833-1862
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1833
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1862
02356 Poročni index / Trauungsindex 1863-1892
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1863
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1892
02357 Poročni index / Trauungsindex 1893-1910
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1893
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1910