157 Rečica ob Savinji

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Kancijan, mučenec

Rečica ob Savinji 74, 3332 REČICA OB SAVINJI

Župnija ustanovljena 1140-1173, župnijska cerkev omenjena 1173, sedanja zidana 1804.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Janez Krstnik, Polje, cerkev zidana 1347
  2. Sv. Katarina, Lačja vas, cerkev zidana 1614
  3. Sv. Marija – Mati Božja, Kokarje, omenjena 1340, zidana 1453

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Rečica ob Savinji, Čreta, Dol-Suha, Grušovlje, Homec-Brdo, Št. Janž, Kokarje, Sp. Kraše, Lača vas, Nizka, Sp. Pobrežje, Zg. Pobrežje, Poljane, Potok, Pustopolje, Sp. Rečica, Trnovec, Varpolje.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Cantius in Riez (Rietz)

Matriken (1784 - 1894) 24 gesamt

Signatur

5114 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1807
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1807
5115 Krstna knjiga / Taufbuch 1807-1843
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1807
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1843
02260 Krstna knjiga / Taufbuch 1844-1860
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1844
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1860
02261 Krstna knjiga / Taufbuch 1860-1872
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1860
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1872
02262 Krstna knjiga / Taufbuch 1872-1882
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1872
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1882
02263 Krstna knjiga / Taufbuch 1882-1894
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1882
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1894
5116 Krstni index / Taufindex 1784-1807
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1807
5117 Krstni index / Taufindex 1807-1843
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1807
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1843
02264 Krstni index / Taufindex 1844-1860
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1844
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1860
02265 Krstni index / Taufindex 1860-1872
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1860
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1872
02266 Krstni index / Taufindex 1872-1882
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1872
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1882
02267 Krstni index / Taufindex 1882-1894
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1882
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1894
5118 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1819
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1819
5119 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1819-1850
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1819
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1850
02268 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1851-1893
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1851
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1893
5120 Mrliški index / Sterbeindex 1784-1819
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1819
5121 Mrliški index / Sterbeindex 1819-1850
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1819
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1850
02269 Mrliški index / Sterbeindex 1851-1893
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1851
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1893
5122 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1833
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1833
02270 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1834-1874
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1834
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1874
02271 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1874-1890
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1874
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1890
5123 Poročni index / Trauungsindex 1784-1833
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1833
02272 Poročni index / Trauungsindex 1834-1874
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1834
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1874
02273 Poročni index / Trauungsindex 1874-1890
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1874
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1890