142 Prevalje

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Marija Vnebovzeta

Župnija omenjena 1335.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Ana, Leše, zidana v 15. st.;
  2. Sv. Barbara, Zagrad, omenjena 1496;
  3. Sv. Bolfenk, Leše, zidana v 15. st.;
  4. Sv. Janez, Poljana, zidana v 14. st.;
  5. Sv. Kozma in Damijan, Stražišče, zidana 1935.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Prevalje, Breznica, Dobja vas, Dolga brda, Farna vas, Kot, Leše, Navrški vrh, Podkraj, Poljana, Stražišče, Uršlja gora, Volinjak, Zagrad, Šelenberg, Tolsti vrh, Sv. Lenart na Platu.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Mati Božja na Jezeru, Marija na Jezeru, Maria am See, Prävali

Matriken (1641 - 1921) 30 gesamt

Signatur

5130 Krstna knjiga / Taufbuch 1641-1678
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1641
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1678
5131 Krstna knjiga / Taufbuch 1678-1706
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1678
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1706
5132 Krstna knjiga / Taufbuch 1706-1750
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1706
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1750
5133 Krstna knjiga / Taufbuch 1751-1784
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1751
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
5134 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1808
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1808
5135 Krstna knjiga / Taufbuch 1808-1843
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1808
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1843
02064 Krstna knjiga / Taufbuch 1843-1858
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1843
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1858
02065 Krstna knjiga / Taufbuch 1858-1872
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1858
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1872
02066 Krstna knjiga / Taufbuch 1873-1884
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1873
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1884
02067 Krstna knjiga / Taufbuch 1884-1897
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1884
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1897
02068 Krstna knjiga / Taufbuch 1897-1912
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1897
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1912
5136 Krstna knjiga / Taufbuch 1912-1921
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1912
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1921
5137 Krstni index / Taufindex 1773-1900
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1773
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1900
5138 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1641-1678
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1641
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1678
5139 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1678-1706
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1678
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1706
5140 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1706-1743
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1706
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1743
5141 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1751-1784
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1751
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
5142 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1812
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1812
5143 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1855
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1812
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1855
02069 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1856-1880
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1856
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1880
5144 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1880-1913
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1880
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1913
5145 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1641-1678
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1641
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1678
5146 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1678-1706
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1678
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1706
5147 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1706-1750
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1706
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1750
5148 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1751-1784
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1751
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
5149 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1826
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1826
5150 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1826-1840
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1826
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1840
5151 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1841-1859
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1841
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1859
02070 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1860-1881
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1860
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1881
02071 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1882-1901
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1882
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1901