141 Prebold

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Pavel, apostol

Prebold 20, 3312 PREBOLD

Župnija omenjena 1392

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Lovrenc, 285 nm, om. 1247;
  2. Sv. Magdalena, Hom, 608 nm, om. 1383;

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Sv. Pavel pri Preboldu, Dolenja vas, Kaplja vas, Latkova vas, Sv. Lovrenc, Sv. Magdalena, Hom, Mala Reka, Velika Reka.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Paul bei Pragwald

Matriken (1680 - 1904) 25 gesamt

Signatur

02039 Krstna knjiga / Taufbuch 1680-1726
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1680
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1726
02040 Krstna knjiga / Taufbuch 1727
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1727
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1727
02041 Krstna knjiga / Taufbuch 1762-1770
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1762
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1770
02042 Krstna knjiga / Taufbuch 1770-1810
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1770
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1810
02043 Krstna knjiga / Taufbuch 1811-1842
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1811
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1842
02044 Krstna knjiga / Taufbuch 1843-1874
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1843
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1874
02045 Krstna knjiga / Taufbuch 1874-1893
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1874
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1893
02046 Krstni index / Taufindex 1762-1770
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1762
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1770
02047 Krstni index / Taufindex 1811-1842
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1811
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1842
02048 Krstni index / Taufindex 1843-1874
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1843
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1874
02049 Krstni index / Taufindex 1874-1893
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1874
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1893
02050 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1709-1745
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1709
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1745
02051 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1745-1770
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1745
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1770
02052 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1770-1810
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1770
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1810
02053 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1811-1865
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1811
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1865
02054 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1865-1904
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1865
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1904
02055 Mrliški index / Sterbeindex 1811-1864
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1811
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1864
02056 Mrliški index / Sterbeindex 1865-1904
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1865
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1904
02057 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1709-1738
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1709
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1738
02058 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1738-1768
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1738
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1768
02059 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1770-1810
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1770
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1810
02060 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1811-1867
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1811
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1867
02061 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1867-1899
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1867
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1899
02062 Poročni index / Trauungsindex 1811-1867
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1811
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1867
02063 Poročni index / Trauungsindex 1867-1899
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1867
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1899