130 Pišece

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Mihale, nadangel

Pišece 15, 8255 PIŠECE

Župnija omenjena 1651.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Barbara, Rovišče. omenjena 1409
  2. Sv. Jakob st, apostol, Mali Vrh, omenjena 1689
  3. Sv. Jedrt Nivelska, Pavlova vas, omenjena v 13. stol.
  4. Sv. Jernej, Artiški Vrh, zidana 1693
  5. Sv. Križ, Dednja vas. zidana 1764
  6. Sv. Ulrik, Slopno, zidana 19. stol.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Pišece, Dedna vas, Pavlova vas, Podgorje, Globoko, Blatno, Bojsno, Brezje, Mali vrh, Piršenbreg, Slopno, Veseli vrh.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Michael in Pischetz

Matriken (1675 - 1913) 30 gesamt

Signatur

01895 Krstna knjiga / Taufbuch 1675-1727
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1675
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1727
01896 Krstna knjiga / Taufbuch 1760-1791
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1760
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1791
01897 Krstna knjiga / Taufbuch 1791-1823
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1791
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1823
01898 Krstna knjiga / Taufbuch 1824-1847
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1824
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1847
01899 Krstna knjiga / Taufbuch 1847-1862
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1847
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1862
01900 Krstna knjiga / Taufbuch 1862-1877
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1862
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1877
01901 Krstna knjiga / Taufbuch 1878-1892
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1878
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1892
04794 Krstna knjiga / Taufbuch 1893-1912
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1893
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1912
01902 Krstni index / Taufindex 1760-1791
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1760
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1791
01903 Krstni index / Taufindex 1791-1823
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1791
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1823
01904 Krstni index / Taufindex 1824-1847
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1824
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1847
01905 Krstni index / Taufindex 1847-1862
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1847
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1862
01906 Krstni index / Taufindex 1862-1877
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1862
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1877
01907 Krstni index / Taufindex 1878-1892
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1878
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1892
04795 Krstni index/Taufindex 1893-1912
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1893
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1912
01908 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1733-1758
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1733
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1758
01909 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1758-1791
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1758
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1791
01910 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1791-1861
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1791
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1861
01911 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1862-1899
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1862
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1899
01912 Mrliški index / Sterbeindex 1791-1861
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1791
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1861
01913 Mrliški index / Sterbeindex 1862-1899
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1862
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1899
01914 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1695-1759
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1695
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1759
01915 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1760-1791
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1760
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1791
01916 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1791-1841
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1791
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1841
01917 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1842-1869
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1842
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1869
01918 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1869-1894
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1869
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1894
04796 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1895-1913
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1895
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1913
01919 Poročni index / Trauungsindex 1842-1869
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1842
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1869
01920 Poročni index / Trauungsindex 1869-1894
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1869
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1894
04797 Poročni index / Trauungsindex 1895-1913
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1895
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1913