129 Pilštanj

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Mihael, nadangel

Pilštajn 13, 3261 LESIČNO

Župnija omenjena l. 1000 kot pražupnija, cerkev omenjena 1167.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Primož in Felicijan, Gubno, omenjena 1545
  2. Sv. Trojica, Dobležiče, omenjena 1545
  3. Sv. Ulrik. Lesično, omenjena 1394

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Pilštanj, Dobležiče, Drensko Rebro, Gubno, Lesično, Pilštajn trg, Pristava, Kozje, Klake, Zeče, Podčetrtek, Gostinca, Žusem, Javoršica, Oslešica.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Jakob in Peilenstein

Matriken (1693 - 1894) 20 gesamt

Signatur

01875 Krstna knjiga / Taufbuch 1711-1729
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1711
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1729
01876 Krstna knjiga / Taufbuch 1730-1744
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1730
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1744
01877 Krstna knjiga / Taufbuch 1744-1756
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1744
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1756
01878 Krstna knjiga / Taufbuch 1757-1769
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1757
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1769
01879 Krstna knjiga / Taufbuch 1770-1784
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1770
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
01880 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1795
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1795
01881 Krstna knjiga / Taufbuch 1796-1812
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1796
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1812
01882 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1841
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1812
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1841
01883 Krstna knjiga / Taufbuch 1842-1867
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1842
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1867
01884 Krstna knjiga / Taufbuch 1867-1890
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1867
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1890
01885 Krstni index / Taufindex 1842-1867
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1842
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1867
01886 Krstni index / Taufindex 1867-1890
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1867
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1890
01887 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1826
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1826
01888 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1826-1886
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1826
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1886
01889 Mrliški index / Sterbeindex 1826-1886
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1826
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1886
01890 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1693-1761
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1693
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1761
01891 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1846
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1846
01892 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1847-1894
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1847
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1894
01893 Poročni index / Trauungsindex 1784-1846
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1846
01894 Poročni index / Trauungsindex 1847-1894
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1847
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1894