117 Nova Cerkev

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Lenart, opat

Nova Cerkev 19, 3203 Nova Cerkev

Župnija in cerkev omenjena 1236 kot pražupnija

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Katarina Aleksandrijska, Lemberg, Zidana 1841-43

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Nova Cerkev, Čreškova, Homec-Razgor, Hrenova, Landek, Lemberg, Novake, Polže, Razdelj, Socka, Straža, Trnovlje-Vinare, Velika Ravan, Vine, Vizore, Vojnik okolica, Globoče, Ilovca, Ivenca, Jankova, Mali doli, Stražica, Višnja vas, Kapla.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Leonhard in Neukirchen

Matriken (1656 - 1912) 30 gesamt

Signatur

01764 Krstna knjiga / Taufbuch 1656-1679
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1656
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1679
01765 Krstna knjiga / Taufbuch 1713-1736
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1713
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1736
01766 Krstna knjiga / Taufbuch 1737-1759
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1737
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1759
01767 Krstna knjiga / Taufbuch 1759-1772
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1759
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1772
01768 Krstna knjiga / Taufbuch 1772-1784
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1772
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
01769 Krstna knjiga / Taufbuch 1770-1824
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1770
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1824
01770 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1810
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1810
01771 Krstna knjiga / Taufbuch 1810-1825
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1810
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1825
01772 Krstna knjiga / Taufbuch 1825-1842
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1825
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1842
01773 Krstna knjiga / Taufbuch 1842-1859
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1842
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1859
01774 Krstna knjiga / Taufbuch 1859-1873
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1859
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1873
01775 Krstna knjiga / Taufbuch 1874-1891
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1874
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1891
5289 Krstna knjiga / Taufbuch 1892-1912
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1892
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1912
01776 Krstni index / Taufindex 1756-1873
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1756
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1873
01777 Krstni index / Taufindex 1874-1891
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1874
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1891
01778 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1689-1765
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1689
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1765
01779 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1766-1779
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1766
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1779
01780 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1780-1785
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1780
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1785
01781 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1833
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1833
01782 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1833-1835
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1833
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1835
01783 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1836-1863
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1836
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1863
01784 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1863-1891
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1863
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1891
01785 Mrliški index / Sterbeindex 1863-1891
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1863
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1891
01786 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1689-1770
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1689
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1770
01787 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1771-1784
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1771
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
01788 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1785-1837
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1785
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1837
01789 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1838-1876
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1838
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1876
01790 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1877-1891
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1877
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1891
01791 Poročni index / Trauungsindex 1785-1876
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1785
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1876
01792 Poročni index / Trauungsindex 1877-1891
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1877
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1891