102 Maribor - Sv. Magdalena

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Magdalena .

Župnija omenjena 1289, župnija ponovno ustanovljena 1863.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Srce Jezusovo, zidana 1932.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Maribor d. breg deloma, Pobrežje deloma, Tezno, Radvanje, Nova Vas, Studenci.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Magdalena in Marburg

Matriken (1788 - 1918) 44 gesamt

Signatur

01531 Krstna knjiga / Taufbuch 1788-1833
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1788
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1833
01532 Krstna knjiga / Taufbuch 1834-1854
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1834
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1854
01533 Krstna knjiga / Taufbuch 1855-1866
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1855
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1866
01534 Krstna knjiga / Taufbuch 1867-1875
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1867
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1875
01535 Krstna knjiga / Taufbuch 1875-1882
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1875
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1882
01536 Krstna knjiga / Taufbuch 1882-1891
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1882
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1891
01537 Krstna knjiga / Taufbuch 1891-1900
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1891
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1900
01538 Krstna knjiga / Taufbuch 1900-1905
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1900
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1905
01539 Krstna knjiga / Taufbuch 1905-1910
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1905
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1910
01540 Krstna knjiga / Taufbuch 1910-1918
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1910
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1918
01541 Krstni index / Taufindex 1788-1833
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1788
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1833
01542 Krstni index / Taufindex 1834-1854
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1834
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1854
01543 Krstni index / Taufindex 1855-1866
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1855
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1866
01544 Krstni index / Taufindex 1867-1875
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1867
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1875
01545 Krstni index / Taufindex 1875-1882
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1875
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1882
01546 Krstni index / Taufindex 1882-1891
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1882
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1891
01547 Krstni index / Taufindex 1891-1900
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1891
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1900
01548 Krstni index / Taufindex 1900-1905
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1900
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1905
01549 Krstni index / Taufindex 1905-1910
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1905
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1910
01550 Krstni index / Taufindex 1910-1918
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1910
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1918
01551 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1788-1836
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1788
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1836
01552 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1837-1865
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1837
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1865
01553 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1866-1881
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1866
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1881
01554 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1881-1894
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1881
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1894
04812 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1906-1918
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
3. Januar 1906
Ende Datumsbereich
27. Dezember 1918
01555 Mrliški index / Sterbeindex 1788-1836
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1788
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1836
01556 Mrliški index / Sterbeindex 1837-1865
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1837
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1865
01557 Mrliški index / Sterbeindex 1866-1881
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1866
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1881
01558 Mrliški index / Sterbeindex 1881-1894
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1881
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1894
04813 Mrliški index / Sterbeindex 1906-1918
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
3. Januar 1906
Ende Datumsbereich
27. Dezember 1918
01559 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1788-1838
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1788
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1838
01560 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1839-1863
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1839
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1863
01561 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1863-1878
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1863
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1878
01562 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1878-1895
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1878
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1895
01563 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1895-1905
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1895
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1905
01564 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1905-1911
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1905
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1911
04845 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1911-1918
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
12. Februar 1911
Ende Datumsbereich
29. Dezember 1918
01565 Poročni index / Trauungsindex 1788-1838
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1788
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1838
01566 Poročni index / Trauungsindex 1839-1863
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1839
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1863
01567 Poročni index / Trauungsindex 1863-1878
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1863
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1878
01568 Poročni index / Trauungsindex 1878-1895
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1878
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1895
01569 Poročni index / Trauungsindex 1895-1905
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1895
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1905
01570 Poročni index / Trauungsindex 1905-1911
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1905
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1911
04846 Poročni index / Trauungsindex 1911-1918
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
12. Februar 1911
Ende Datumsbereich
29. Dezember 1918