088 Loka pri Zidanem Mostu

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Helena, cesarica

Loka 54, 1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

Župnija ustanovljena okrog 1632, cerkev zidana 1208.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Duh, Čelovnik, zidana 1208
  2. Sv. Fabijan in Boštjan, Polana, omenjena 1517
  3. Sv. Jurij, Polje, omenjena 1545

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Zidani Most, Breg, Brezova raven, Briše, Čelovnik, Dobrava, Gradišče, Sv. Jurij, Kobiljek, Kozje, Loka, Lokavec, Gora sv. Lovrenca, Mala Breza, Mekote, Majland, Mrzla Planina, Mrzlo Polje, Nova Gora, Pleš, Podradež, Polana, Račica, Radež, Sv. Peter, Slap, Zalipno, Zavrate, Žirovnica.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Helena in Laak

Matriken (1632 - 1895) 20 gesamt

Signatur

01337 Krstna knjiga / Taufbuch 1632-1668
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1632
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1668
01338 Krstna knjiga / Taufbuch 1705-1744
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1705
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1744
01339 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1809
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1809
01340 Krstna knjiga / Taufbuch 1809-1841
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1809
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1841
01341 Krstna knjiga / Taufbuch 1841-1854
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1841
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1854
01342 Krstna knjiga / Taufbuch 1854-1868
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1854
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1868
01343 Krstni index / Taufindex 1784-1809
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1809
01344 Krstni index / Taufindex 1809-1841
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1809
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1841
01345 Krstni index / Taufindex 1841-1854
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1841
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1854
01346 Krstni index / Taufindex 1854-1868
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1854
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1868
01347 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1831
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1831
01348 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1832-1879
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1832
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1879
01349 Mrliški index / Sterbeindex 1784-1831
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1831
01350 Mrliški index / Sterbeindex 1832-1875
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1832
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1875
01351 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1834
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1834
01352 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1835-1862
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1835
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1862
01353 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1863-1895
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1863
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1895
01354 Poročni index / Trauungsindex 1784-1834
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1834
01355 Poročni index / Trauungsindex 1835-1862
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1835
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1862
01356 Poročni index / Trauungsindex 1863-1895
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1863
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1895