087 Loče pri Poljčanah

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Duh

Župnija ustanovljena 1751.

Podružnice / Filialkirchen:

/

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Loče, Breg, Mali Breg, Sv. Jernej, Klokočovnik, Koble, Kravjek, Mlače, Penoje, Podob, Podpečine, Podpeč ob Dravinji, Spodnje Laže, Suhadol, Veliki Lipoglav, Lipoglav, Zbelovo, Zbelovska Gora, Mali Lipoglav.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Hl. Geist in Lotsche

Matriken (1689 - 1920) 36 gesamt

Signatur

01316 Krstna knjiga / Taufbuch 1689-1733
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1689
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1733
01317 Krstna knjiga / Taufbuch 1733-1773
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1733
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1773
01318 Krstna knjiga / Taufbuch 1773-1823
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1773
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1823
01319 Krstna knjiga / Taufbuch 1823-1839
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1823
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1839
01320 Krstna knjiga / Taufbuch 1839-1845
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1839
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1845
01321 Krstna knjiga / Taufbuch 1845-1850
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1845
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1850
01322 Krstna knjiga / Taufbuch 1850-1862
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1850
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1862
01323 Krstna knjiga / Taufbuch 1862-1884
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1862
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1884
01324 Krstna knjiga / Taufbuch 1885-1913
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1885
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1913
01325 Krstni index / Taufindex 1689-1733
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1689
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1733
01326 Krstni index / Taufindex 1733-1773
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1733
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1773
01327 Krstni index / Taufindex 1773-1823
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1773
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1823
01328 Krstni index / Taufindex 1823-1839
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1823
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1839
01329 Krstni index / Taufindex 1839-1845
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1839
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1845
01330 Krstni index / Taufindex 1850-1862
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1850
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1862
01331 Krstni index / Taufindex 1862-1884
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1862
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1884
01332 Krstni index / Taufindex 1885-1913
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1885
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1913
5152 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1692-1733
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1692
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1733
5153 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1733-1756
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1733
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1756
5154 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1757-1804
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1757
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1804
5155 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1804-1840
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1804
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1840
5156 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1840-1853
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1840
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1853
01333 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1854-1894
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1854
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1894
5157 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1894-1920
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1894
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1920
5158 Mrliški index / Sterbeindex 1804-1840
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1804
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1840
5159 Mrliški index / Sterbeindex 1840-1853
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1840
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1853
01334 Mrliški index / Sterbeindex 1854-1894
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1854
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1894
5160 Mrliški index / Sterbeindex 1894-1920
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1894
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1920
5161 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1759-1829
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1759
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1829
5162 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1830-1845
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1830
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1845
5163 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1846-1860
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1846
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1860
01335 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1861-1908
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1861
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1908
5164 Poročni index / Trauungsindex 1759-1829
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1759
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1829
5165 Poročni index / Trauungsindex 1830-1845
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1830
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1845
5166 Poročni index / Trauungsindex 1846-1860
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1846
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1860
01336 Poročni index / Trauungsindex 1861-1908
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1861
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1908