080 Lenart v Slovenskih goricah

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Lenart, opat

Župnija omenjena 1354.

Podružnice / Filialkirchen:

/

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Lenart v Slovenskih goricah, Spodnji Porčič deloma, Voličina, Šetarova, Radehova, Zamarkova, Lormanje, Zgornji Žerjavci, Spodnji Žerjavci, Zgornja Voličina, Jurovski dol deloma, Varda, Partinje, Sv. Ana v Slovenskih goricah, Žice deloma, Senarska, Zgornji Porčič deloma.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Leonhard in Windischbüheln (Windischbücheln)

Matriken (1629 - 1918) 47 gesamt

Signatur

01174 Krstna knjiga / Taufbuch 1629-1639
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1629
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1639
01175 Krstna knjiga / Taufbuch 1639-1652
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1639
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1652
01176 Krstna knjiga / Taufbuch 1662-1667
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1662
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1667
01177 Krstna knjiga / Taufbuch 1667-1675
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1667
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1675
01178 Krstna knjiga / Taufbuch 1705-1712
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1705
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1712
01179 Krstna knjiga / Taufbuch 1712-1721
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1712
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1721
01180 Krstna knjiga / Taufbuch 1722-1732
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1722
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1732
01181 Krstna knjiga / Taufbuch 1733-1752
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1733
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1752
01182 Krstna knjiga / Taufbuch 1752-1764
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1752
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1764
01183 Krstna knjiga / Taufbuch 1765-1776
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1765
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1776
01184 Krstna knjiga / Taufbuch 1771-1781
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1771
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1781
01185 Krstna knjiga / Taufbuch 1777-1784
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1777
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
01186 Krstna knjiga / Taufbuch 1782-1786
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1782
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1786
01187 Krstna knjiga / Taufbuch 1785-1794
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1785
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1794
01188 Krstna knjiga / Taufbuch 1795-1808
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1795
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1808
01189 Krstna knjiga / Taufbuch 1808-1830
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1808
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1830
01190 Krstna knjiga / Taufbuch 1831-1857
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1831
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1857
01191 Krstna knjiga / Taufbuch 1858-1887
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1858
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1887
01192 Krstni index / Taufindex 1777-1784
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1777
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
01193 Krstni index / Taufindex 1785-1808
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1785
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1808
01194 Krstni index / Taufindex 1808-1830
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1808
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1830
01195 Krstni index / Taufindex 1823-1830
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1823
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1830
01196 Krstni index / Taufindex 1831-1857
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1831
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1857
01197 Krstni index / Taufindex 1858-1887
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1858
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1887
01198 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1701-1730
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1701
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1730
01199 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1730-1755
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1730
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1755
01200 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1756-1770
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1756
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1770
01201 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1771-1782
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1771
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1782
01202 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1783-1784
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1783
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
01203 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1785-1808
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1785
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1808
01204 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1808-1851
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1808
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1851
01205 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1852-1904
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1852
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1904
01206 Mrliški index / Sterbeindex 1771-1782
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1771
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1782
01207 Mrliški index / Sterbeindex 1783-1784
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1783
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
01208 Mrliški index / Sterbeindex 1852-1904
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1852
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1904
01209 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1666-1703
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1666
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1703
01210 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1703-1724
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1703
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1724
01211 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1724-1760
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1724
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1760
01212 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1760-1784
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1760
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
01213 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1785-1809
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1785
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1809
01214 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1809-1843
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1809
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1843
01215 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1844-1869
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1844
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1869
04850 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1870-1918
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
17. Januar 1870
Ende Datumsbereich
21. November 1918
01216 Poročni index / Trauungsindex 1785-1809
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1785
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1809
01217 Poročni index / Trauungsindex 1809-1843
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1809
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1843
01218 Poročni index / Trauungsindex 1844-1869
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1844
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1869
04849 Poročni index / Trauungsindex 1870-1918
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
17. Januar 1870
Ende Datumsbereich
27. November 1918