079 Laško

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Martin, škof

Aškerčev trg 3, 3270 LAŠKO

Župnija omenjena kot pražupnija 1257, cerkev omenjena 1269.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Katarina Aleksandrijska, Kuretno, zidana 1500
  2. Sv. Krištof, Gramen, zidana 1738-1743
  3. Sv. Marija – Karmelska Mati Božja, Marija Gradec, zidana 1503-1506
  4. Sv. Mihael, Šmihel, zidana 1637-1641
  5. Sv. Mohor, Javornik, omenjena 1421

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Laško mesto, Marija Gradec, Brstnik, Doblatine, Favčenlaz, Gabrno, Harje, Jagoče, Lahomšek, Lahomno, Ojstro, Padež, Planince, Plazovje, Podvin, Radoblje, Reka, Rifengozd, Stopce, Trojno, Tovsto, Zagaj, Žikovce, Sv. Krištof, Debro, Malič, Šmihel, Šmohor, Mulenca, Psarje, Rečica, Tremerje.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Martin in Tüffer

Matriken (1640 - 1919) 53 gesamt (50 angezeigt)

  • 1
  • 2
Signatur

01123 Krstna knjiga / Taufbuch 1640-1650
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1640
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1650
01124 Krstna knjiga / Taufbuch 1650-1665
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1650
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1665
01125 Krstna knjiga / Taufbuch 1665-1679
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1665
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1679
01126 Krstna knjiga / Taufbuch 1679-1690
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1679
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1690
01127 Krstna knjiga / Taufbuch 1681-1696
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1681
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1696
01128 Krstna knjiga / Taufbuch 1691-1716
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1691
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1716
01129 Krstna knjiga / Taufbuch 1736-1756
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1736
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1756
01130 Krstna knjiga / Taufbuch 1756-1780
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1756
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1780
01131 Krstna knjiga / Taufbuch 1781-1784
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1781
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
01132 Krstna knjiga / Taufbuch 1785-1796
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1785
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1796
01133 Krstna knjiga / Taufbuch 1796-1825
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1796
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1825
01134 Krstna knjiga / Taufbuch 1826-1850
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1826
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1850
01135 Krstna knjiga / Taufbuch 1851-1860
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1851
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1860
01136 Krstna knjiga / Taufbuch 1860-1872
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1860
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1872
01137 Krstna knjiga / Taufbuch 1872-1882
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1872
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1882
01138 Krstna knjiga / Taufbuch 1882-1897
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1882
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1897
01139 Krstna knjiga / Taufbuch 1898-1908
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1898
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1908
01140 Krstni index / Taufindex 1756-1780
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1756
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1780
01141 Krstni index / Taufindex 1781-1784
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1781
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
01142 Krstni index / Taufindex 1785-1796
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1785
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1796
01143 Krstni index / Taufindex 1796-1825
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1796
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1825
01144 Krstni index / Taufindex 1826-1850
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1826
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1850
01145 Krstni index / Taufindex 1851-1859
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1851
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1859
01146 Krstni index / Taufindex 1860-1872
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1860
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1872
01147 Krstni index / Taufindex 1872-1882
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1872
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1882
01148 Krstni index / Taufindex 1882-1897
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1882
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1897
01149 Krstni index / Taufindex 1898-1908
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1898
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1908
01150 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1648-1721
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1648
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1721
01151 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1721-1761
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1721
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1761
01152 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1761-1784
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1761
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
01153 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1785-1825
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1785
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1825
01154 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1826-1855
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1826
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1855
01155 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1855-1876
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1855
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1876
01156 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1876-1898
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1876
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1898
01157 Mrliški index / Sterbeindex 1785-1825
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1785
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1825
01158 Mrliški index / Sterbeindex 1826-1855
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1826
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1855
01159 Mrliški index / Sterbeindex 1855-1876
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1855
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1876
01160 Mrliški index / Sterbeindex 1876-1898
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1876
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1898
01161 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1649-1679
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1649
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1679
01162 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1679-1726
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1679
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1726
01163 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1726-1784
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1726
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
01164 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1785-1835
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1785
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1835
01165 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1836-1854
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1836
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1854
01166 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1855-1873
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1855
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1873
01167 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1873-1886
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1873
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1886
01168 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1886-1900
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1886
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1900
5294 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1900-1919
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1900
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1919
01169 Poročni index / Trauungsindex 1785-1835
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1785
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1835
01170 Poročni index / Trauungsindex 1836-1854
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1836
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1854
01171 Poročni index / Trauungsindex 1855-1873
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1855
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1873
  • 1
  • 2