073 Kostrivnica

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Marija – Čenstohovska Mati Božja

Zg. Kostrivnica 2, 3241 PODPLAT

Župnija omenjena 1545, cerkev zidana 1766, posvečena 1859

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Lenart, Drevenik, zidana 1160-1170
  2. Sv. Marjeta, Čača vas, zidana 1545
  3. Sv. Miklavž, Drevenik, omenjena 1545, zidana 1301-1456
  4. Sv. Rozalija, Gabrnik, omenjena 1545, zidana 1862

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Kostrivnica, Brezje, Čača vas, Drevenik, Spodnji Gabrnik, Zgornji Gabrnik, Gabrovec, Kamna Gorca, Spodnja Kostrivnica, Zgornja Kostrivnica, Podplat, Podturn, Zagaj.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Hl. Maria in Kostreiniz

Matriken (1748 - 1912) 20 gesamt

Signatur

01023 Krstna knjiga / Taufbuch 1748-1782
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1748
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1782
01024 Krstna knjiga / Taufbuch 1765-1824
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1765
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1824
01025 Krstna knjiga / Taufbuch 1825-1841
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1825
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1841
01026 Krstna knjiga / Taufbuch 1841-1853
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1841
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1853
01027 Krstna knjiga / Taufbuch 1853-1867
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1853
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1867
01028 Krstna knjiga / Taufbuch 1867-1884
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1867
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1884
01029 Krstna knjiga / Taufbuch 1884-1907
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1884
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1907
01030 Krstni index / Taufindex 1748-1782
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1748
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1782
01031 Krstni index / Taufindex 1765-1824
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1765
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1824
01032 Krstni index / Taufindex 1825-1841
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1825
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1841
01033 Krstni index / Taufindex 1841-1853
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1841
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1853
01034 Krstni index / Taufindex 1853-1867
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1853
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1867
01035 Krstni index / Taufindex 1867-1884
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1867
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1884
01036 Krstni index / Taufindex 1884-1907
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1884
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1907
01037 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1825-1867
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1825
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1867
01038 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1868-1912
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1868
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1912
01039 Mrliški index / Sterbeindex 1868-1912
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1868
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1912
01040 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1823
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1823
01041 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1825-1850
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1825
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1850
01042 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1851-1900
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1851
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1900