026 Črna na Koroškem

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Ožbalt, kralj

Cerkev omenjena l. 1309.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Helena, Podpeca, zidana v 15. st.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Črna, Bistra, Črna, Spodnje Javorje, Ludranski vrh, Pristava, Topla, Žerjav, Mežica, Podpeca okoliš, Prevalje.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Schwarzenbach

Matriken (1616 - 1937) 21 gesamt

Signatur

00402 Krstna knjiga / Taufbuch 1616-1642
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1616
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1642
00403 Krstna knjiga / Taufbuch 1659-1693
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1659
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1693
00404 Krstna knjiga / Taufbuch 1719-1752
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1719
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1752
00405 Krstna knjiga / Taufbuch 1752-1784
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1752
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
00406 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1828
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1828
00407 Krstna knjiga / Taufbuch 1828-1852
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1828
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1852
00408 Krstna knjiga / Taufbuch 1852-1871
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1852
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1871
00409 Krstna knjiga / Taufbuch 1871-1885
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1871
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1885
5361 Krstna knjiga / Taufbuch 1885-1899
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1885
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1899
00410 Krstna knjiga / Taufbuch 1900-1907
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1900
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1907
5360 Krstna knjiga / Taufbuch 1907-1915
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1907
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1915
00411 Krstni index / Taufindex 1770-1927
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1770
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1927
Kommentar

Pozor! Nekatere strani v indeksu niso prikazane, ker poleg starejših podatkov vsebujejo tudi podatke mlajše od 100 let.

Caution! Some pages in the index do not appear because - in addition to older data - they also contain data under 100 years of age.

00412 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1856
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1856
00413 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1856-1891
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1856
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1891
5362 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1892-1915
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1892
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1915
00414 Mrliški index / Sterbeindex 1784-1937
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1937
Kommentar

Pozor! Nekatere strani v indeksu niso prikazane, ker poleg starejših podatkov vsebujejo tudi podatke mlajše od 100 let.

Caution! Some pages in the index do not appear because - in addition to older data - they also contain data under 100 years of age.

00415 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1634-1639
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1634
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1639
00416 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1684-1752
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1684
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1752
00417 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1848
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1848
00418 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1849-1886
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1849
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1886
5363 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1886-1908
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1886
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1908