022 Čadram - Oplotnica

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Janez Krstnik

Župnija ustanovljena v 18. stol.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Barbara, Malahorna;
  2. Sv. Miklavž, Koritno;
  3. Sv. Mohor in Fortunat, Lačna gora;

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Oplotnica, Čadram, Brezje pri Oplotnici, Gorica pri Oplotnici, Koritno, Kovaški Vrh, Lačna Gora, Malahorna, Markečica, Okoška vas, Straža pri Oplotnici, Zlogona Gora, Zlogona vas, Bezina

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Johann Bapt. in Čadram, St. Johann Bapt. in Tschadram

Matriken (1762 - 1908) 19 gesamt

Signatur

00354 Krstna knjiga / Taufbuch 1762-1796
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1762
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1796
00355 Krstna knjiga / Taufbuch 1796-1834
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1796
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1834
Kommentar

Strani 99-104 ne manjkajo, pri številčenju v originalni knjigi je napaka!

Seiten 99-104 fehlen nicht, Nummerirung im original Buch ist falsch!

00356 Krstna knjiga / Taufbuch 1834-1860
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1834
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1860
00357 Krstna knjiga / Taufbuch 1860-1882
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1860
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1882
00358 Krstna knjiga / Taufbuch 1882-1908
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1882
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1908
00359 Krstni index / Taufindex 1762-1796
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1762
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1796
00360 Krstni index / Taufindex 1796-1834
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1796
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1834
00361 Krstni index / Taufindex 1834-1860
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1834
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1860
00362 Krstni index / Taufindex 1860-1882
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1860
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1882
00363 Krstni index / Taufindex 1882-1908
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1882
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1908
00364 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1796-1853
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1796
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1853
00365 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1853-1903
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1853
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1903
00366 Mrliški index / Sterbeindex 1796-1853
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1796
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1853
00367 Mrliški index / Sterbeindex 1853-1903
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1853
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1903
00368 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1770-1795
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1770
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1795
00369 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1796-1841
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1796
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1841
00370 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1841-1892
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1841
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1892
00371 Poročni index / Trauungsindex 1796-1841
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1796
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1841
00372 Poročni index / Trauungsindex 1841-1892
Matrikeltyp
Poročni index / Trauungsindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1841
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1892