010 Brestanica

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Marija Lurška

Cesta prvih borcev 8a, 8280 BRESTANICA

Cerkev prvič omenjena l. 1341.

Podružnice / Filialkirchen:

 1. Sv. Ahac, Stranje, zidana 1494-1497
 2. Sv. Anton Puščavnik, Gornji Leskovec, omenjena 1726
 3. Sv. Boštjan, Brestanica, zidana 1150-1250
 4. Sv. Duh, Gorica
 5. Sv. Kancijan, Rožno, zidana okrog l. 1613
 6. Sv. Križ, Armeško
 7. Sv. Mohor, Brestanica, omenjena 1477
 8. Sv. Peter in Pavel, apostola, Brestanica, zidana 1341
 9. Vsi svetniki, Poklek, zaselek Cirje

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Rajhenburg – Brestanica, Anže, Arneško, (Armeško), Gorica, Lokve, Raztez, Stolovnik, Senovo, Brezje, Dobrovo, Dovško, Kališovec, Mali Kamen deloma, Reštanj, Šedem, Blanca, Dolenji Leskovec, Gorenji Leskovec, Kladje, Krajna Brda, Poklek, Presladol, Rožno, Selce, Stranje

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Peter und Paul in Reichenburg, Rajhenburg

Matriken (1630 - 1917) 58 gesamt (50 angezeigt)

 • 1
 • 2
Signatur

00127 Krstna knjiga / Taufbuch 1630-1645
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1630
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1645
00128 Krstna knjiga / Taufbuch 1645-1662
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1645
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1662
00129 Krstna knjiga / Taufbuch 1664-1675
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1664
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1675
00130 Krstna knjiga / Taufbuch 1675-1688
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1675
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1688
00131 Krstna knjiga / Taufbuch 1688-1708
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1688
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1708
00132 Krstna knjiga / Taufbuch 1709-1736
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1709
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1736
00133 Krstna knjiga / Taufbuch 1737-1766
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1737
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1766
00134 Krstna knjiga / Taufbuch 1767-1774
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1767
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1774
00135 Krstna knjiga / Taufbuch 1775-1784
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1775
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
00136 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1792
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1792
00137 Krstna knjiga / Taufbuch 1792-1803
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1792
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1803
00138 Krstna knjiga / Taufbuch 1803-1807
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1803
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1807
00139 Krstna knjiga / Taufbuch 1808-1825
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1808
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1825
00140 Krstna knjiga / Taufbuch 1826-1840
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1826
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1840
00141 Krstna knjiga / Taufbuch 1841-1853
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1841
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1853
00142 Krstna knjiga / Taufbuch 1853-1865
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1853
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1865
00143 Krstna knjiga / Taufbuch 1866-1876
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1866
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1876
00144 Krstna knjiga / Taufbuch 1876-1886
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1876
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1886
00145 Krstna knjiga / Taufbuch 1887-1895
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1887
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1895
04779 Krstna knjiga / Taufbuch 1895-1905
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
30. Oktober 1895
Ende Datumsbereich
6. Juni 1905
00146 Krstna knjiga / Taufbuch 1905-1914
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1905
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1914
00147 Krstni index / Taufindex 1737-1766
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1737
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1766
00148 Krstni index / Taufindex 1767-1774
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1767
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1774
00149 Krstni index / Taufindex 1775-1784
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1775
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
00150 Krstni index / Taufindex 1784-1792
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1792
00151 Krstni index / Taufindex 1792-1803
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1792
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1803
00152 Krstni index / Taufindex 1803-1807
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1803
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1807
00153 Krstni index / Taufindex 1808-1825
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1808
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1825
00154 Krstni index / Taufindex 1826-1840
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1826
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1840
00155 Krstni index / Taufindex 1841-1853
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1841
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1853
00156 Krstni index / Taufindex 1853-1865
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1853
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1865
00157 Krstni index / Taufindex 1866-1876
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1866
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1876
00158 Krstni index / Taufindex 1876-1886
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1876
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1886
00159 Krstni index / Taufindex 1887-1895
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1887
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1895
04780 Krstni index/Taufindex 1895-1905
Matrikeltyp
Krstni index/Taufindex
Beginn Datumsbereich
30. Oktober 1895
Ende Datumsbereich
6. Juni 1905
00160 Krstni index / Taufindex 1905-1914
Matrikeltyp
Krstni index / Taufindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1905
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1914
00161 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1719-1766
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1719
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1766
00162 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1766-1780
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1766
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1780
00163 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1781-1789
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1781
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1789
00164 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1800
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1800
00165 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1800-1831
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1800
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1831
00166 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1832-1853
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1832
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1853
00167 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1854-1894
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1854
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1894
00168 Mrliški index / Sterbeindex 1800-1831
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1800
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1831
00169 Mrliški index / Sterbeindex 1832-1853
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1832
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1853
00170 Mrliški index / Sterbeindex 1854-1894
Matrikeltyp
Mrliški index / Sterbeindex
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1854
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1894
00171 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1690-1748
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1690
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1748
00172 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1749-1785
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1749
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1785
00173 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1814
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1814
00174 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1838-1865
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1838
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1865
 • 1
 • 2