Koprivnik pri Kočevju

Matriken (1724 - 1919) 15 gesamt

Signatur

03654 Krstna knjiga / Taufbuch 1724-1756
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1724
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1756
03655 Krstna knjiga / Taufbuch 1770-1794
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1770
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1794
03656 Krstna knjiga / Taufbuch 1794-1807
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1794
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1807
03657 Krstna knjiga / Taufbuch 1808-1835
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1808
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1835
03658 Krstna knjiga / Taufbuch 1836-1873
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1836
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1873
03894 Krstna knjiga / Taufbuch 1873-1911
Matrikeltyp
Krstna knjiga / Taufbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1873
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1911
03659 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1724-1770
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1724
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1770
03660 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1794-1822
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1794
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1822
03661 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1822-1846
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1822
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1846
03662 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1846-1880
Matrikeltyp
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1846
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1880
03663 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1733-1770
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1733
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1770
03664 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1794-1817
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1794
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1817
03665 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1842
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1816
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1842
03666 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1842-1870
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1842
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1870
03895 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1871-1919
Matrikeltyp
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1871
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1919