Russbach am Pass Gschuett

Matriken (1863 - 1996) 11 gesamt

Signatur

RegSTBIII Register zu Sterbebuch I, II 1866–1899, 1900–1938
Matrikeltyp
Index - Sterben
Anfang von Datumsintervall
1. Januar 1866
Ende von Datumsintervall
31. Dezember 1996
RegTFBI–III Register zu Taufbuch I–III 1863–1891, 1892–1915, 1916–1938
Matrikeltyp
Index - Taufen
Anfang von Datumsintervall
1. Januar 1863
Ende von Datumsintervall
31. Dezember 1938
RegTRBI–III Register zu Trauungsbuch I–III 1866–1878, 1878–1899, 1900–1938
Matrikeltyp
Index - Trauungen
Anfang von Datumsintervall
1. Januar 1866
Ende von Datumsintervall
31. Dezember 1938
STBI Sterbebuch 1866–1899
Matrikeltyp
Sterben
Anfang von Datumsintervall
1. Januar 1866
Ende von Datumsintervall
31. Dezember 1899
Inhalt

Register enthalten

STBII Sterbebuch 1900–1938
Matrikeltyp
Sterben
Anfang von Datumsintervall
1. Januar 1900
Ende von Datumsintervall
31. Dezember 1938
Inhalt

Register separat

TFBI Taufbuch 1863–1891
Matrikeltyp
Taufen
Anfang von Datumsintervall
1. Januar 1863
Ende von Datumsintervall
31. Dezember 1891
Inhalt

Register separat

TFBII Taufbuch 1892–1915
Matrikeltyp
Taufen
Anfang von Datumsintervall
1. Januar 1892
Ende von Datumsintervall
31. Dezember 1915
Inhalt

Register separat

TFBIII Taufbuch 1916–1938
Matrikeltyp
Taufen
Anfang von Datumsintervall
1. Januar 1916
Ende von Datumsintervall
31. Dezember 1938
Inhalt

Register enthalten

TRBI Trauungsbuch 1866–1878
Matrikeltyp
Trauungen
Anfang von Datumsintervall
1. Januar 1866
Ende von Datumsintervall
31. Dezember 1878
Inhalt

Register separat

TRBII Trauungsbuch 1878–1899
Matrikeltyp
Trauungen
Anfang von Datumsintervall
1. Januar 1878
Ende von Datumsintervall
31. Dezember 1899
Inhalt

Register separat

TRBIII Trauungsbuch 1900–1938
Matrikeltyp
Trauungen
Anfang von Datumsintervall
1. Januar 1900
Ende von Datumsintervall
31. Dezember 1938
Inhalt

Register separat