Banja Luka, rk biskupijaBiskupski ordinarijat Banja Luka
Kralja Petra I. br. 80
BiH - 78000 Banja Luka
Kontakt: ravnatelj.kscbihac@gmail.com (Dr. Slavo Grgić)