Altersberg

Gb 1896 - 1939, Trb 1896 - 1939, Stb 1896 - 1939
Ortschaften (Stand 1933): Pol. Gem. Trebesing; Ortsch.: Altersberg, Pirk, Oberallach, Zelsach, Hintereggen.
Nachbarpfarren (Stand 1933): Lieseregg, 4 km; Gmünd, 8 km; St. Peter im Holz, 8 km
Mutterpfarre: Lieseregg

Matriky (1896 - 2005) 5 Celkově

Signatura

A04_001-1 Geburtsbuch tom. I, Kopie 30. Jan. 1896 - 25. Dez. 1939
Druh matriky
Geburtsbuch
Na začátek intervalu
30. ledna 1896
Na konec intervalu
25. prosince 1939
Obsah
Altersberg Hs. 1
Komentář

92

A04_002-1 Trauungsbuch tom. I 15. Juni 1896 - 5. Dez. 1934
Druh matriky
Trauungen
Na začátek intervalu
15. června 1896
Na konec intervalu
5. prosince 1934
Obsah
Altersberg Hs. 2
Komentář

93

A04_003-1 Trauungsbuch tom. II, Kopie 24. Febr. 1936 - 26. Dez. 1939
Druh matriky
Trauungen
Na začátek intervalu
24. února 1936
Na konec intervalu
26. prosince 1939
Obsah
Altersberg Hs. 3
Komentář

94

A04_004-1 Sterbbuch tom I, Kopie 2. Jan. 1896 - 30. Juni 1941
Druh matriky
Sterben
Na začátek intervalu
2. ledna 1896
Na konec intervalu
30. června 1941
Obsah
Altersberg Hs. 4
Komentář

95

A04_005-1 Index zu Geburts-, Trauungs- und Sterbbuch, Kopie 1. Jan. 1896 - 31. Dez. 2005
Druh matriky
Index - Geburtsbuch - Sterben - Trauungen
Na začátek intervalu
1. ledna 1896
Na konec intervalu
31. prosince 2005
Obsah
Altersberg Hs. 5
Komentář

96