Podmínky použití


  1. Zde uvedené podmínky určují podmínky užívání Matriculy-online pod subdoménou data.matricula-online.eu, zde dostupné snímky matrik a popisná metadata. Všechny ostatní obrázky a obsahy jsou obsahem cizí a podléhají příslušným platným předpisům.
  2. Veškeré snímky matričních knih jsou k dispozici díky licenci CC BY-NC-ND 2.0. Komerční užití snímku není dovoleno.
  3. Všechna data z matrik mohou být použita v souladu s odpovídajícími zákonnými ustanoveními jako jsou zákon o matrikách a o ochraně osobních údajů v platném znění každého dotyčného státu.
  4. Matriky, které obsahují chráněné údaje nejsou k dispozici. V Rakousku jsou proto knihy křtů uzavřeny 100 let, knihy oddací a zemřelých jsou k dispozici od roku 1938.
  5. Každý uživatel je povinen v případě použití dat a obrázků této z této webové stránky, jak ve formě výtisků či elektronického publikování, informovat dotčený archiv, popřípadě biskupství/ diecézi. Při užití dat a obrázků v širším rozsahu v tištěných pracích je uživatel povinen odevzdat analogový, a kromě toho i digitální povinný výtisk. V případě digitální publikace její exemplář. Při online publikování je dostačující uvedení odkazu. K vysvětlení: Přáním společnosti ICARUS je zůstat na vysoké výzkumné úrovni, především pokud se tak děje pomocí portálů společnosti ICARUS, proto zde je tato povinnost, s kterou chceme zůstat ve spojení s našimi uživateli.
  6. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv pozměnit či doplnit.